Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ประกาศสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 13 กัน... (23 ก.ค. 2563)  
โครงการเทศบาลตำบลขามป้อมพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี งบประมาณ 25... (19 มิ.ย. 2563)  
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลขามป้อม (ภ.ด... (29 พ.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (29 พ.ค. 2563)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลขามป้อม (ภ.ด.ส.3) (29 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลข... (29 พ.ค. 2563)
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน (03 เม.ย. 2563)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม เดือน มีนาคม 2563 (03 เม.ย. 2563)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (03 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (... (26 มี.ค. 2563)
โครงการป้องก้นโค Covid 19 (26 มี.ค. 2563)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (06 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 25... (17 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที... (17 ต.ค. 2562)
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขออนุญาตใหม่และต่อใบอนุญาต (10 ต.ค. 2562)
การขอใช้น้ำประปา (10 ต.ค. 2562)
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตจัดตั้งใหม่ การขอเปลี่ยนแปลง การขอยกเลิก (10 ต.ค. 2562)
ขั้นตอนการชำระภาษี (10 ต.ค. 2562)
รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (01 ต.ค. 2562)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ระบบคอมพิวเตอร์) 1... (01 ต.ค. 2562)
Responsive image
23 มีนาคม 2563 เวลา09.00 น. พนักงาน/ลูกจ้างทต.ขามป้อม ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่รอบบริเวณอาคารสำนักงาน( big  cleaning. day ) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการณ.สำนักงานเทศบาลตำบลขามป้อม

23 มีนาคม 2563 เวลา09.00 ... (23 มี.ค. 2563)  

โครงการเทศบาลตำบลขามป้อมเ... (23 มี.ค. 2563)  

วันที่ 26 เม.ย 2562 เวลา ... (26 เม.ย. 2562)  

กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเ... (03 เม.ย. 2562)

เทศบาลตำบลขามป้อมแสดงออกเ... (17 ต.ค. 2560)

วันที่ 10 เมษายน 2560 เทศ... (10 เม.ย. 2560)

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.... (30 มี.ค. 2560)

การจัดงานวันลอยกระทง ประจ... (17 พ.ย. 2559)

18 ต.ค 2559 เวลา 09.39 น.... (21 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559... (07 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 25... (07 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยา... (07 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 25... (07 ต.ค. 2559)

นายถวิล แสงสุกวาว นายกเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

เทศบาลตำบลขามป้อมแต่งต้ัง... (03 ส.ค. 2559)

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ... (05 ก.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริม... (30 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริม... (30 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อส... (17 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อส... (17 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อส... (16 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อส... (16 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัด... (09 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวเราคาจ้างก่อสร้าง... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร... (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร... (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร... (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเส... (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเ... (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีต... (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลานอเนกประสงค์... (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลานอเนกประสงค์... (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณ... (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (16 มิ.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th