เทศบาลตำบลขามป้อม
หมู่ที่ 14 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-5009  โทรสาร : 0-4521-5216  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th
Powered By wnt.co.th